Ansioznost

Kako mogu da vam pomognem

1 minut čitanja
Sve svoje klijente posmatram kao celovite ljude sa dušom, telom, karakterom, snagom volje i jedinstvenim iskustvima, a ne kroz dijagnoze koje su im eventualno postavljene.Smatram da svaka osoba može da napravi…